Fem gånger…

Så mycket kan chansen att få behandling för kronisk migrän skilja sig mellan två landsting. Huvudvärksförbundet har tagit del av en rapport som beskriver i vilken grad patienter med kronisk migrän behandlades med botolinum toxin eller annan form av injektionsbehandling inom svensk sjukvård under 2016. Resultaten uppvisar stora skillnader mellan landstingen i vilken grad personer med kronisk migrän blev behandlade. Det kan skilja upp till fem gånger mellan två landsting. Läs mer om vinnare och förlorare i MIGRÄNLOTTERIET här >> Det här är helt oacceptabelt. Såväl Sveriges regering som landsting har ett uttalat mål om att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett var man bor i landet. Läs Huvudvärksförbundets debattartikel om frågan här >> Är du en vinnare eller förlorare i MIGRÄNLOTTERITET? Hjälp oss i vår kamp att göra alla till vinnare i migränvården här>> Här kan du läsa publicerade artiklar kring MIGRÄNLOTTERIET >>

Telefonrådgivning för medlemmar!

Vår huvudvärkssjuksköterska Monicha Norén har rådgivning för medlemmar per telefon

Måndagar kl 9:00-10:00
Tel: 08-120 797 60.
OBS, ibland är det många som ringer och svårt att komma fram, var då vänlig att försök senare.