Vägen till vård för Hortons huvudvärk

Den här guiden riktar sig till dig som har eller misstänker att du har Hortons huvudvärk.

Hortons huvudvärk innebär ett stort lidande. Det finns ingen bot, men det går att minska antalet perioder, längden på perioderna, antalet attacker och hur kraftiga attackerna är. Vad som hjälper för just dig går inte att säga på förhand.

Tyvärr behöver de flesta patienter ta sig fram genom många instanser inom vården innan man hittar det som hjälper, vilket tar tid och leder till onödigt lidande.

Den här guiden samlar erfarenheter från andra patienter med Hortons för att underlätta för dig som patient att komma snabbare fram till en vård som fungerar för just dig. Du kan läsa den i sträck om du vill, men den är också skriven så att du ska kunna slå upp den del som passar just dig. Digital version finns på Huvudvärksförbundets hemsida.

Erfarenheterna samlades in i projektet Vägen till Hortonvården. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och genomfördes av Huvudvärksförbundet i samarbete med Hortonföreningen i Sverige och Huvudvärkscentrum på Karolinska, åren 2016 till 2018. Projektledare var Mårten Fjällström som också skrev denna guide.

Man kan även ladda hem guiden som pdf.

Hortons huvudvärk ur ett patientperspektiv

Diagnos

Huvudlinjen i vården

Barn med Hortons huvudvärk

Sekundär Hortons

Egenremiss

Vårdgaranti

Behandlingar

Psykiatrisk hjälp

Tandvård

Sömnhjälp

Smärtrehabilitering

Läkemedelsutlöst huvudvärk

Egenvård